Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De Zorgcentra na Seksueel Geweld in cijfers

Aanmeldingen

Aanmeldingen in de Zorgcentra na Seksueel Geweld

 • House
  1 jaar 1 maand geleden

  slachtoffers

  8230

  vonden sinds de opstart van de Zorgcentra in België de weg naar een Zorgcentrum

 • compasse
  1 jaar 1 maand geleden

  van de slachtoffers

  72%

  richt zich binnen een week na de feiten tot een Zorgcentrum

 • calendar
  1 maand 1 week geleden

  slachtoffers

  131

  melden zich gemiddeld per maand aan in een Zorgcentrum

Slachtoffers kunnen zich rechtstreeks bij een ZSG-afdeling aanmelden of na een eerdere contactname met het personeel via telefoon, e-mail of andere middelen. Ze kunnen ook worden doorverwezen door de politie of via hulpverlening.

Kenmerken slachtoffers

Kenmerken van slachtoffers

 • user
  1 maand 1 week geleden

  jaar

  24

  is de gemiddelde leeftijd van een slachtoffer in het Zorgcentrum

 • Personne
  1 jaar 1 maand geleden

  van de slachtoffers

  90%

  die zich aanmeldden, identificeert zich als vrouw

 • user
  1 maand 1 week geleden

  van de slachtoffers

  32%

  was minderjarig op het moment van de aanmelding

Kenmerken seksueel geweld

Kenmerken van het seksueel geweld

 • More-horizontal
  1 maand 1 week geleden

  van de slachtoffers

  62%

  meldt zich aan voor feiten van verkrachting

 • User-question
  1 maand 1 week geleden

  van de slachtoffers

  62%

  kent de pleger van het seksueel geweld

Relatie tot pleger
Voor het merendeel van de slachtoffers is de pleger een bekende, zoals een huisgenoot, (ex-)partner, vriend of kennis.

Verkregen zorgen

Kenmerken van de verkregen zorg en/of bijstand in het Zorgcentrum

 • Suitcase
  1 maand 1 week geleden

  van de slachtoffers

  78%

  kreeg binnen de zeven dagen na de feiten medische zorgen toebedeeld in het Zorgcentrum

 • Document-filled
  1 maand 1 week geleden

  van de slachtoffers

  64%

  beslist klacht neer te leggen tijdens de eerste aanmelding in het Zorgcentrum